Структура

Верхняцької дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН на 2020 рік

1. Адміністративне управління

2. Сектор бухгалтерської служби

3. Відділ селекції та насінництва цукрових буряків

4. Відділ селекції та насінництва зернових і біоенергетичних культур

5. Відділ агроекомоніторингу і проблем землеробства

6. Підрозділ технічного забезпечення проведення досліджень